jamkids–blogi

5 syytä valita musiikkileikkikoulu harrastukseksi lapselle

Suunnitteletko lapsellesi musiikkiharrastusta? Musiikin harrastamisesta ja sen hyödyistä on olemassa paljon erilaisia tutkimuksia ja lapsen kognitiivisen kehityksen kannalta musiikilla on niin musikaalisia kuin ei-musikaalisikin hyötyjä. Tässä tekstissä kerromme musiikkipedagogin näkökulmasta 5 hyvää syytä valita musiikkileikkikoulu harrastukseksi lapsellesi.

1. MUSIIKKILEIKKIKOULU ON KIVA JA HAUSKA HARRASTUS LAPSELLE

Muskaria eli musiikkileikkikoulua ei turhaan ole nimetty juuri näin, sillä lapselle on luontaista laulaa, leikkiä ja liikkua. Musiikkiin tutustuminen tapahtuukin usein leikin varjolla. Tunneilla kertaillaan ja toistetaan lauluja ja leikkejä, jotta lapsi oppii tunnistamaan ja muistamaan niitä. Lapsen mielestä on ihan parasta tehdä sellaisia asioita, jotka itse jo osaa! Opeteltavaan kappaleeseen voidaan tutustua ensin liikkumalla ja laulamalla kaikulauluna pienissä pätkissä niin, että opettaja laulaa ensin ja muskarilaiset toistavat perässä. Tämän jälkeen kappaletta voidaan laulaa yhdessä liikunnan aikana, tai vaihtoehtoisesti soittaa sitä. 

Opettajina toimii ammattitaitoiset ja hyväntuuliset musiikkipedagogit. Tutustumme musiikin maailmaan iloisilla ja menevillä muskaritunneilla. Lukuvuotemme koostuu erilaisista 3–4 viikon teemajaksoista. Käytämme tunneilla omia, juuri meidän muskareihimme suunniteltuja kuvituksia ja erilaisia hahmoja. Tarinallisuus ja kuvitus ovat portti lapsen ainutlaatuiseen mielikuvitusmaailmaan.

Tutustu ammattitaitoisiin musiikin ja kasvatuksen osaajiimme!

2. MUSIIKKILEIKKIKOULU VAHVISTAA YHTEISÖLLISYYDEN KOKEMISTA

Muskarissa tutustuu helposti lähialueen lapsiin ja heidän vanhempiinsa. Alle 3-vuotiaalle muskari on yhteinen harrastus aikuisen kanssa. Neljävuotiaasta eteenpäin lapsella on mahdollisuus osallistua muiden ikätoverien kanssa bändimuskariin. Bändimuskarissa harjoitellaan yksinoloa ryhmässä ilman aikuista.   

Yhteinen harrastus vahvistaa lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutus on lapsen kanssa olemista, kokemista ja tekemistä. Lapselle on tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi. Vuorovaikutus luo pohjaa ja vahvistaa perusturvallisuuden tunnetta, itsetuntoa sekä minäkuvan rakentumista. 

Muskarissa harjoitellaan ryhmätyöskentelyä ja yhteisiä sääntöjä yhdessä musiikkipedagogin ja muiden ryhmäläisten kanssa. Tämä on tärkeä taito, jota tarvitaan myös päiväkodissa ja elämässä muutenkin.

Musiikkileikkikoulu Jamkidsin lapsia rummun ääressä

3. MUSIIKKILEIKKIKOULU ON MONIPUOLINEN HARRASTUS

Jamkids-muskarituntien aikana soitetaan, lauletaan, liikutaan, leikitään, loruillaan ja yhdistellään myös erilaisia taidemuotoja, kuten piirtämistä osaksi tunteja. Tunneilla opitaan tunnistamaan monipuolisesti soittimia ja tietysti soitetaan niillä ikätasolle sopivalla tavalla.   Muskarissa itseilmaisun taito kehittyy ja lapsi voi musiikin avulla tunnistaa ja ilmaista suuriakin tunteita, kuten pelkoa, vihaa tai vaikkapa iloa, turvallisella ja sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla.  Itseilmaisun keinoja ovat esimerkiksi laulaminen, tanssiminen, soittaminen sekä tarinankerronta. Musiikkiharrastus tuo elämään hyvää mieltä, riemua, onnistumisen tunteita ja kulkee rinnalla kannustaen sekä tukien eri kasvu- ja kehitysvaiheissa.

4. KEHITTÄÄ PUHETTA JA KIELTÄ SEKÄ KARKEA- JA HIENOMOTORIIKKAA

Laulut, leikit ja lorut johdattavat jo ihan pienenkin vauvan musiikin maailmaan. Jo odotusaikana sikiö kuulee kohtuun erilaisia rytmejä ja ääniä. Laulut ja laulaminen kehittää lapsen kielellistä muistia ja kartuttaa sanavarastoa. 

Oletko sinä tai kenties ystäväsi raskaana? Jos haluat tietää enemmän musiikin hyödyistä lapselle ja äidille raskausaikana, tutustu MusaMamoihin!

Vauva alkaa jokeltelemaan muutaman kuukauden ikäisenä ja siitä alkaa tutustuminen omaan ääneen ja äänenkäyttöön. Me musiikkipedagogit ohjaamme ja rohkaisemme lapsia käyttämään ääntään luonnollisesti ja äänestä huolta pitäen. Omalla äänellä voi hassutella, ilmaista tunteita, laulaa ja nauraa! 

Jokaisen muskaritunnin sisältöön kuuluu musiikkiliikuntaa ja leikkiä. Nämä lapselle mieluisat tavat olla ja toteuttaa itseään, kehittävät motorisia taitoja.  Soittaminen ja sormilorut puolestaan kehittävät hienomotoriikkaa ja toistot ovat tässä kohtaa tärkeässä roolissa.

5. LAULUT & LEIKIT AINA TAKATASKUSSA

Vauva– ja 2–3-vuotiaiden taaperomuskarissa vanhemmat ovat mukana muskaritunneilla. Lähetämme jokaisen teemajakson alussa koteihin ‘taaperosanat’, joihin on kirjattu kulloisenkin teeman pääkappaleiden sanat. Muskarituntien ohjelmisto on tarkoitettu yhtä lailla myös osaksi kotimusisointia. Pienet laulut ja lorut auttavat lasta keskittymään arjen askareisiin, muun muassa iltatoimiin, nukahtamiseen, ruokailuun tai vaikkapa pukeutumiseen.

YHTEENVETO

Musiikkiharrastus tukee lapsen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystä – se on siis varsin monipuolinen harrastus! Kognitiiviseen kehitykseen kuuluu muun muassa ajattelu, havaitseminen, kieli, oppiminen sekä keskittymiskyky. Tunteet ja niiden tunnistaminen ja käsittely ovat emotionaalisen kehityksen ydin. Oma kehonhallinta, karkea- ja hienomotoriikka ovat tärkeitä taitoja, joita musiikkiharrastus tukee ja kehittää. Sosiaaliset taidot alkavat rakentumaan jo odotusaikana ja ne kasvavat ja kehittyvät läpi elämän. Muskari on erinomainen ja monipuolinen harrastus lapsellesi! 

Musiikkikoulu Jamkids on pääsykokeeton, kaikille avoin musiikkileikkikoulu. Tarjoamme pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa), Kirkkonummella ja Lohjalla opetusta 0–6 -vuotiaille lapsille.

Syyslukukautemme starttaa käyntiin viikolla 35 (30.8.–5.9.). Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Ilmoittaudu mukaan syksyn muskareihin.

Terkuin Laura-ope