Jamkids Musiikkikoulun Säännöt

Palvelun tarjoaja: Jamkids
Asiakas: muskarilaisen huoltaja
Oppilas: muskarilainen
Maksaja: palvelun maksava henkilö (huoltaja/joku muu taho)
Lukuvuosi: syyslukukausi + kevätlukukausi
Lukukausi: syyslukukausi (elo-joulu) / kevätlukukausi (tammi-touko)

1. Tunneille pääsevät kaikki 0–6-vuotiaat oppilaat ilman pääsykokeita. Ennakkotaitoja ei edellytetä.

2. Jamkids-muskarit toteutetaan Jamkids Musiikkikoulun opetussuunnitelman (taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä) mukaisesti.

3. Oppilaan ilmoittautuminen ja oppilaspaikan peruminen tehdään aina käyttämämme sähköisen Eepos-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Alaikäisen oppilaan ilmoittautumisen ja perumisen tekee huoltaja.

4. Ilmoittautuminen on sitova ja se koskee koko lukuvuotta kerrallaan (syys + kevät) Ks. peruutusehdot kohdasta 7.

5. Kokeilutunti on mahdollista järjestää kauden alettua, jos paikkaa ei varata ennakkoon ja jos ryhmässä on tilaa. Kokeilutunnista veloitetaan yhden oppitunnin hinta.

6. Uusia oppilaita otetaan myös kesken lukukauden ja -vuoden, jos sopivassa ryhmässä on tilaa. Kesken olevan lukukauden hinta määräytyy jäljellä olevien opetuskertojen mukaan.  Huom. Sisarusmuskarin 50 euron sisarushinta on kausihinta, josta ei tehdä vähennystä kertojen mukaan.

7. Mahdollinen oppilaspaikan peruutus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen lukukauden alkua Eepos-järjestelmän oppilaspaikan peruutuslomaketta käyttäen. Huom! Suullinen ilmoitus tai sähköposti ei riitä. Mikäli oppilaspaikka perutaan alle neljä viikkoa ennen lukukauden alkua, peritään lukukausimaksusta puolet.

8. Jos oppilaspaikka perutaan lukukauden jo alettua tai kesken lukukauden, lukukausimaksu peritään kokonaan. Käymättä jääneitä oppitunteja ei korvata. Pidemmissä sairastapauksissa ja muissa erikoistapauksissa peruutuksesta ja korvauksesta voidaan neuvotella erikseen, mutta aina etukäteen/viipymättä sairastapauksen sattuessa. Oppilaspaikkaa ei voi perua, eikä korvausta hakea jälkikäteen.

9. Maksaja sitoutuu maksamaan voimassa olevan hinnaston mukaiset lukukausimaksut. Lopullinen vastuu lukukausimaksusta on aina oppilaspaikkavarauksen tehneellä lapsen huoltajalla. Mikäli maksajaksi ilmoitettu muu henkilö ei maksa laskua, voidaan maksu veloittaa huoltajalta. 

10. Laskut lähetetään sähköpostitse kausittain, kunkin lukukauden alussa. Jokainen lasku on mahdollista maksaa kahdessa erässä niin, että ensimmäinen erä tulee olla maksettuna laskun eräpäivänä ja toinen erä viimeistään kuukausi laskun alkuperäisen eräpäivän jälkeen. Jos lasku maksetaan kahdessa erässä, lisätään toiseen erään 5 euron maksu. Maksuhuomautuksesta perimme 5 euron käsittelymaksun. Jamkidsilla on oikeus perua oppilaspaikka mikäli laskua ei ole maksettu. Oppilaspaikan peruuntuminen ei kuitenkaan poista kyseisen, kuluvan lukukauden laskun maksuvelvollisuutta.

11. Jamkidsilla on oikeus tarkistaa maksajan luottotiedot. Mikäli maksajalla ei ole luottokelpoisuutta, tai on useita maksuviivästyksiä, voidaan lukukausimaksu veloittaa kokonaisuudessaan ennen lukukauden alkamista.

12. Syyslukukauden kesto on 14 opetuskertaa, joista yksi oppitunti on konsertti. Poikkeuksena 30 minuutin ryhmät, joiden syyslukukauden kesto on 13 kertaa (ei konserttia). Syyslukukauden opetus alkaa normaalisti viikolla 35 (mikäli toisin ei tiedoteta).

13. Kevätlukukauden kesto on 16 opetuskertaa, joista yksi oppitunti on konsertti. Poikkeuksena 30 minuutin ryhmät, joiden kevätlukukauden kesto on 15 kertaa (ei konserttia). Kevätlukukauden opetus alkaa normaalisti loppiaisen jälkeen (mikäli toisin ei tiedoteta).

14. Oppitunnit pidetään pääsääntöisesti sovittuun aikaan säännöllisen viikoittaisen lukujärjestyksen mukaisesti. Mahdollisena poikkeuksena esimerkiksi opettajan sairastumisen takia pidettävät tuntien korvaukset, jotka voidaan pitää myös toisena ajankohtana ja toisessa opetuspisteessä. Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin kesken kauden ja vuodenvaihteessa.

15. Oppilaan omia poissaoloja (matkan, sairastumisen tms. takia) ei korvata eikä hyvitetä lukukausimaksuista. Oppilaan poissaolosta ilmoitetaan aina omalle opettajalle sähköpostitse. Pidemmissä sairastapauksissa ja muissa erikoistapauksissa korvauksesta voidaan neuvotella erikseen, mutta aina etukäteen/viipymättä sairastapauksen sattuessa. Oppilaspaikkaa ei voi perua, eikä korvausta hakea jälkikäteen.

16. Oman opettajan sairastuessa pyrimme ensisijaisesti järjestämään tunnille sijaisen.

17. Opetuskerrat, jotka joudutaan perumaan opettajan äkillisen poissaolon (sairauden tms.) takia, korvataan ilmoitettuna aikana ennen lukukauden päättymistä. Korvaava tunti voidaan tarvittaessa pitää myös toisessa opetuspisteessä ja/tai normaalista poikkeavana viikonpäivänä ja aikana.

18. Jamkids-konsertti on yksi kauden opetuskerroista 2-6-vuotiaiden muskareissa. Konsertteihin osallistuminen on suositeltavaa mutta vapaaehtoista. Toivomme, että huoltaja ilmoittaa omalle opettajalla, jos oppilas ei aio osallistua konserttiin. Konsertista poissaoloa ei korvata.

19. Jamkids musiikkikouluun ilmoittautumisella myönnetään lupa Jamkidsiä koskevan kuva- ja äänimateriaalien julkaisemiseen. Julkaistua materiaalia ei kuitenkaan yhdistetä nimiin. Mikäli et halua lapsesi kuvamateriaalia julkaistavan, ilmoitathan siitä sähköpostitse: [email protected].

20. Jamkidsin tiedotus tapahtuu pääosin sähköpostitse, esim. infokirjeet ja tiedotteet lähetetään vain sähköpostitse. Oppituntien äkilliset perumiset esim. opettajan sairastuessa, ilmoitetaan tekstiviestitse. Huolehdittehan että Jamkidsillä on ajantasaiset yhteystiedot yhteydenpitoa varten (sekä sähköposti että puhelinnumero).

21. Ylivoimaisen esteen johdosta pitämättä jääneitä oppitunteja ei korvata eikä hyvitetä lukukausimaksuista. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan palvelun tarjoajasta riippumattomia syitä, joita sopimusta tehdessä ei ole voinut ennakoida ja joiden perusteella opetusta ei voida järjestää. Tällaisia syitä ovat ainakin viranomaisten toimenpiteet, luonnonkatastrofit, yleisvaarallinen tartuntatautiepidemia ja sen johdosta tehtävät varotoimenpiteet, sotatila, yhteiskunnalliset levottomuudet, vakava onnettomuustilanne, lakko, työnantajajärjestön työsulku tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.