jamkids–blogi

Jamkids-muskarit – tavoitteellista hauskanpitoa

Jamkids-muskarissa soitetaan, lorutellaan, leikitään, lauletaan, liikutaan, improvisoidaan ja kuunnellaan. Mutta miksi? Muskari on mukava ja leppoisa harrastus, mutta samalla se on myös tavoitteellista toimintaa. Millaisia tavoitteita muskarissa oikein on?

Moni vauvamuskariin osallistunut on varmasti joskus miettinyt, onko vauvan köröttämisellä tai hypittämisellä joku muu tarkoitus kuin hauskuuttaminen? Samoin kuin moni bändimuskarilaisen vanhempi on voinut miettiä mitä kaikkea muskarissa oikein opitaan?

Musiikkileikkikoulu koostuu monista eri tavoitealueista, jotka tukevat lapsen yleistä ja musiikillista kehitystä. Musiikkileikkikoulun opettaja onkin musiikinopetuksen ohella erityisesti kasvattaja. Opettajan täytyy pystyä soveltamaan oppimiaan lauluja ja pedagogisia työkaluja juuri omalle ryhmälleen, yksilöllisesti jokaiselle lapselle. Tämän hetkinen ’muskariopen’ tutkintonimike ammattikorkeakoulussa onkin: Varhaismusiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö.

Muskari tukee lapsen kehitystä

Älyllinen kehitys

 • käsitteiden omaksuminen
 • kieli- ja sanavarastot kehittyvät

Sosiaalinen kehitys

 • itsetunto ja itseluottamus
 • itsekontrolli
 • sosiaalinen vuorovaikutus (vuoron odottaminen, välineiden jakaminen muiden kanssa)

Fyysinen kehitys

 • liikkumisen perustaidot
 • koordinaatio
 • rentoutuminen

Tunne-elämän kehitys

 • tunneilmaisu
 • roolileikit

Ilo ja onnellisuus

Jokainen yksilö kehittyy musiikillisesti omien edellytystensä mukaisesti. Myös jokainen ryhmä on omanlaisensa ja oppii asioita omaan tahtiinsa.

Musiikilliset työtavat ja tavoitteet Jamkids-muskareissa

Jamkids-muskarien musiikilliset tavoitteet ja työtavat määritellään ikäryhmän mukaan. Vauvamuskarissa tehdään ja tavoitellaan ihan eri asioita kuin bändimuskarissa. Kevään aikana kirjoitamme blogiin vielä jokaisen muskarin tavoitteista omat kirjoituksensa. 

Kuuntelu

 •  musiikin tuntemuksen edistäminen
 •  kuuntelun tarpeen herättäminen
 •  kyky havaita kappaleen muotoa, rytmiä, melodiaa, sointiväriä, äänenvoimakkuutta, harmoniaa
 •  luovan ilmaisun ja ajattelun kehittäminen
 •  musiikin vastaanottokyvyn edistäminen ja laajentaminen
 •  kuunneltavan musiikin valinta- ja arviointikyvyn kehittäminen

Laulaminen

 • oman äänen käyttö
 • musiikin peruselementtien ilmennys

Soittaminen

 • soittimien tunnistaminen
 • oikea soittoasento
 • perussykkeessä soitto
 • kehosoittimet
 • muut muskarisoittimet (piano, rytmisoittimet, kalvosoittimet, melodiasoittimet, kitara, basso, rummut, kantele)

Musiikkiliikunta

 • koordinaatiokyky
 • reaktiokyky
 • rytmitaju
 • liikunnalliset valmiudet

Improvisaatio

 • luovuus
 • musiikillinen keksiminen

Soitinkohtaiset tavoitteet

Soittaminen on isossa osassa Jamkids-muskareita ja tunneilla on käytössä oikeat soittimet jokaiselle lapselle. Edellä mainittujen yleisten tavoitteiden lisäksi on Jamkids-muskareissa jokaiselle soittimelle omat soitinkohtaiset tavoitteensa. Soittimien kanssa toimiessa lapsi oppii kuuntelemaan erilaisten soittimien sointivärejä ja tunnistamaan soittimet ulkonäöltä. Lapsi hallitsee oikean soittotavan ja käsittelee soitinta siten, ettei se rikkoudu.

Kanteleen tavoitteet:

 • rokki-I-sointu
 • soitto sormella, tikulla, plektralla
 • kanteleen vaihtajan tarkoitus
 • ergonominen soittoasento
 • käsien roolit (kumpi käsi ottaa soinnun, kumpi soittaa)

Kitaran tavoitteet:

 • oikea soittoasento
 • soitto plektralla ja sormella
 • osaa muutamia efektiääniä
 • osaa säestää reunakielillä

Rumpusetin tavoitteet:

 • rummun osien tunnistaminen
 • komppi vuorokäsin perussykkeessä
 • jalka-käsi- yhdistelmä
 • soittovoimakkuus
 • tunnistaa erilaisia rumpuja

Djemberummun tavoitteet:

 • diskantti- ja bassolyönnin ero
 • soittoasento
 • efektiäänet

Sähköbasson tavoitteet:

 • oikea sormitekniikka
 • tunnistaa kitaran ja basson eron
 • soiton perusperiaate (kytkeminen kaiuttimeen johdon kanssa)

Pianon/keyboardin tavoitteet:

 • soittoasento
 • lapsi löytää D-sävelen ja sitä kautta A:n
 • hahmottaa korkean ja matalan päädyn eron

Laulaminen mikrofoniin:

 • lapsi ei huuda mikrofoniin
 • äänen muodostumisen perusperiaate (mistä ääni tulee?)
 • mikrofonilla voi muokata omaa ääntä
 • mikrofonin oikeanlainen käsittely

Muskarien muut musiikilliset tavoitteet

Jamkids-muskarien erilaiset teemat lukuvuoden aikana kätkevät sisäänsä myös paljon musiikillisia tavoitteita.

 • rytmisymbolit
 • yhteissoitto perussykkeessä
 • käsiteparit (voimakas-hiljainen, tutti-soolo, nopea-hidas, korkea-matala)
 • harmonia (duuri-molli)
 • esiintymistaito
 • musiikkigenret

Julkaisemme blogissa kevään aikana kirjoitukset jokaisesta teemasta ja eri muskareiden tavoitteista. Olethan kuulolla!

Terkuin,

Vilma-ope

P.S. Kevään 2019 muskarit aloitettiin hevi-teemalla. Harkko Hev1hirvi -biisi olikin superhitti kaikissa bändimuskareissa. Lue lisää heviteeman muskareista täältä.