jamkids–blogi

Tarjoa musiikkia vauvalle ja tue lapsen kehitystä

Tarjoamalla musiikkia vauvalle, mahdollistat monia hauskoja ja iloisia hetkiä, mutta lisäksi edistät lapsesi kokonaisvaltaista kehitystä. Musiikin vaikutuksia vauvan kielenkehitykseen ja oppimiseen on tutkittu viime vuosina paljon ja onkin todettu, että musiikin kuunteleminen, tuottaminen ja sen tahdissa liikkuminen tukevat vauvan kehitystä.

Alamme jo hyvin nuorena kuuntelemaan musiikkia ja reagoimaan siihen, vaikka emme vielä osaisikaan varsinaisesti liikkua musiikin tahtiin tai tuottaa sitä itse. Etenkin vastasyntyneet, alle kuusi kuukautta vanhat vauvat ovat erityisen herkkiä omaksumaan rytmejä. Vauva voi nauttia musiikista esimerkiksi vanhemman välityksellä. Vauvaa voi esimerkiksi keinuttaa ja heijata sylissä musiikin tahtiin. Tässä kirjoituksessa kerromme miten ja miksi on tärkeää ja hyödyllistä tarjota musiikkia vauvalle.

Miksi on tärkeää tarjota musiikkia vauvalle?

Musiikin ja liikkeen yhdistäminen edesauttaa viestien kulkua vauvan aivojen ja hermojen välillä. Vauvat oppivatkin nopeasti, että heidän äänellään on selvä vaikutus ympärillä tapahtuvaan liikkeeseen. Vauvat esimerkiksi huomaavat, että heidän itkunsa kiinnittää äidin huomion. Musiikki voi myös houkuttaa vauvaa liikkumaan sen rytmissä. Musiikin kuunteleminen ja liikkeen tahtiin toimiminen vaikuttavat kehittyvien aivojen toimintaan ja rakenteisiin.

Musiikki tukee puheen ja lukutaidon kehitystä

Kaikenlainen aktiivinen ja usein toistuva musisointi vahvistaa lapsen kielikykyjä. Musiikkiharjoittelulla on todettu olevan vaikutuksia kielellisiin taitoihin, kuten sanojen erotteluun, äänteiden käsittelyyn, kielelliseen muistiin ja lukutaitoon. Lisäksi puheen erottelu taustamelussa ja vieraan kielen lausuminen sujuu paremmin musiikkia harrastaneilla lapsilla.

Musiikki vahvistaa vuorovaikutustaitoja

Yhdessä musisoiminen ja samassa rytmissä liikkuminen lisää sekä lasten että aikuisten vuorovaikutustaitoja. Esimerkiksi, jo hyvin pienet lapset auttavat mieluummin niitä lapsia ja aikuisia, joiden kanssa ovat musisoineet tai liikkuneet samassa rytmissä.

Musiikin kuunteleminen vaikuttaa myös vireystilaan ja mielialaan, jotka taas vaikuttavat kaikkeen oppimiseen, niin vauvalla kuin aikuisellakin. Laita siis musiikki soimaan missä ikinä oletkin!

Miten tarjota musiikkia vauvalle?

Musiikista ei kannata tehdä liian erikoista tai monimutkaista. Jo pelkästään rytmien taputtaminen tai melodian hyräileminen ovat musisointia. Kaikenlainen usein tapahtuva musiikkitoiminta, esimerkiksi yhdessä laulaminen kotona vaikuttaa lapsen kehitykseen.

Voit myös laulaa vauvalle. Samanaikainen laulu ja liike lisää vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta. Vanhempi voi esimerkiksi laulaa vauvalle iltalauluja ja kuunnella lapsen kanssa musiikkia. Iltalaulu voi myös auttaa lasta hahmottamaan vuorokauden kulkua.

Kokeilkaa soittaa ja testata erilaisia soittimia yhdessä. Pienelle lapselle sopivan soittimen voi valmistaa monista kotoa löytyvistä asioista. Keittiöstä löytyvää kauhaa voi käyttää rumpukapulana ja tyhjästä ketsuppipullosta saa näppärästi marakassia muistuttavan soittimen, kun sen sisälle laittaa raakoja makaroneja tai pikkukiviä.

Lasten kehityksen asiantuntija Caspas Addyman ja musiikkipsykologi Lauren Stewart tutkivat millaisesta musiikista vauvat erityisesti nauttivat. Tutkimuksessa selvisi, että vauvat nauttivat, kun laulu on kirjoitettu duurissa ja se seuraa yksinkertaista ja toistuvaa melodiaa. Lisäksi vauvat pitävät, kun laulu sisältää soitinten, kuten rummun pärinää ja tahti nousee välillä. Tutkimuksessa nousi myös esille, että tempon tulisi olla nopeampi kuin vauvojen sydämen syke ja laulajana olisi mieluummin energinen naissolisti. Näiden löydösten perusteella Addyman ja Stewart sävelsivät laulun. Voit kuunnella kyseisen laulun ja soittaa sen omalle vauvallesi täältä.

Vauvamuskari on oiva tapa tarjota musiikkia vauvalle heti syntymän jälkeen. Alla olevassa videossa esittelemme vauvamuskaria tarkemmin.

Musiikkia vauvalle jo kohdussa

Jo sikiöaikana vauva aistii äidin tunnetilat ja oppii, että tietty musiikki käynnistää äidin kehossa tiettyä hormonitoimintaa. Kun äiti rauhoittuu tiettyä musiikkia kuunnellessaan, vauvakin rauhoittuu. Kun äiti taas innostuu laulamaan tai tanssahtelemaan, myös vauvan vireystila nousee.

Sikiö kuulee ympärillä kuuluvia ääniä ja vanhemmat voivat luoda kontaktia vauvaan puhumalla tai laulamalla. Näistä kahdesta laulun on todettu olevan puhetta voimallisempaa, sillä laulun taajuusalue on suurempi ja vanhempi on enemmän läsnä laulaessa.

Raskauden viimeisellä kolmanneksella sikiö kykenee myös muistamaan, minkälaista musiikkia hän on kuullut. Syntymän jälkeenkin erityisesti äitiä miellyttäneet kappaleet saavat lapsen yhdistämään musiikin siihen liittyvään tunneassosiaatioon. Äidin raskauden aikana kuuntelema, soittama ja laulama musiikki luo siis sikiölle eräänlaista perusturvallisuuden tunnetta ja tämä, niin kuin kaikki vastaanotettu aisti-informaatio edesauttaa sikiön raskauden aikana tapahtuvaa aivokehitystä. Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän ja haluaisit mukaan Jamkidsin odottavien äitien musiikkiryhmään, jossa luodaan yhteyttä kohtuvauvaan musiikin keinoin, voit tutustua aiheeseen paremmin täältä.