jamkids–blogi

Taaperomuskareissa tapahtuu

Jamkidsin taaperomuskarit ovat tarkoitettu 1–3-vuotiaille lapsille sekä heidän vanhemmilleen. Taaperomuskareissa lauletaan, soitetaan sekä leikitään yhdessä vanhemman kanssa. Ryhmät on jaoteltu ikäkausittain 1–vuotiaiden ryhmiin sekä 2–3 -vuotiaiden ryhmiin. Jamkidsin taaperomuskarissa lapsi pääsee tutustumaan musiikkiin ilon, leikin sekä tekemisen kautta. Kuulostaa tutulta eikö vain? Tässä blogitekstissä tutustumme hieman syvemmin siihen, millaisia tavoitteita muskaritoiminnan taustalta löytyy.

Taaperomuskarin keskeisimpiä työtapoja ovat laulu ja loruttelu, soitto, leikki, liike sekä kuuntelu. Monipuoliset työtavat ja leikin avulla oppiminen tukevat lapsen mielikuvitusta ja muskaritunneilla käytetyt teemat onkin aina esitelty nimenomaan lapsen kokemusmaailmasta käsin. Opettajamme suunnittelevat tuntien toiminnan lasten eri ikäkaudet huomioon ottaen. Opettajamme ovat varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistuneita ammattilaisia, jotka takaavat perheille laadukasta musiikinopetusta iloisella ja reippaalla otteella.

Taaperomuskarin tavoitteita

Ulkona sataa räntää vaakatasossa ja muskari alkaa vartin päästä. Lapsi kiukuttelee matkalla ja tekisi mieli vain kääntyä takaisin kotiin. Lopulta taistelu kuitenkin kannatti, sillä muskarista lähtivät kotimatkalle iloinen lapsi ja huojentunut vanhempi. Seuraavaksi lisää syitä siihen, miksi muskariin todellakin kannattaa lähteä.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteita ovat lapsen elinikäisen musiikkisuhteen luominen ja vahvistaminen, musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen sekä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen musiikin avulla. (Musiikki varhaiskasvatuksessa, Anne Lindeberg-Piiroinen & Inkeri Ruokonen). Muskarissa käyminen vahvistaa musiikillisten taitojen lisäksi myös psyykkisiä ja fyysisiä valmiuksia.

Musiikillisia tavoitteita

Taaperomuskarin musiikillisia tavoitteita ovat mm.

  • rytmin eli perussykkeen hahmottaminen
  • dynamiikka
  • melodia
  • harmonia
  • musiikin muodon hahmottaminen

Perussykettä harjoitellaan usein loruttelemalla, taputtamalla sekä soittamalla esimerkiksi rytmisoittimilla (kapulat, marakassit, rummut). Puheen avulla tuotetut tavut helpottavat lasta rytmittämään puhetta, joka on loruttelun avulla helpompaa siirtää soittamiseen. Dynamiikka taas tarkoittaa musiikin äänenvoimakkuuden vaihtelua. Muskarissa tätä harjoitellaan esimerkiksi soittamalla hiljaa kuin hiiret, tai voimakkaasti kuten elefantti. Liikkeen ja tanssin avulla voidaan harjoitella musiikin dynaamisia vaihteluita sekä musiikin muodon hahmottamista konkreettisemmin. Melodiaa ja harmoniaa taas harjoitellaan usein kuuntelemalla sekä soittamalla. Esimerkiksi kitaroilla, kanteleilla ja ksylofonipaloilla soittaminen harjaannuttaa rytmin lisäksi myös harmonian hahmottamista. Kun perussyke alkaa löytyä, voidaan soittaa sointusoittimilla jo taaperoikäistenkin kanssa, jolloin musiikin harmoniapohja on paljon rikkaampi kuin pelkkiä rytmisoittimia soitettaessa.

Kasvatuksellisia tavoitteita

Muskarin ulkomusiikillisia tavoitteita ovat lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Muskarissa ollaan osana ryhmää, jolloin toimitaan vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten kanssa. Tunneilla harjoitellaan esimerkiksi odottamaan omaa vuoroa sekä kuuntelemaan toisia. Yhteistyötaitojen harjoittelu on äärimmäisen tärkeää lapsen tulevaisuuden kannalta. Lapsi omaksuu itsensä osaksi ryhmää ja tutustuu omaan tärkeään rooliinsa ryhmässä.

Taaperomuskareiden yksi tärkeimmistä tavoitteista on lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen vahvistaminen musiikin keinoin. Yhteiset musiikkileikit ja loruttelut ovat tärkeitä esimerkiksi lapsen itsetunnon kehittymisen kannalta. Lapsi tarvitsee positiivisia kokemuksia oman aikuisen kanssa.

Alle kolmivuotias lapsi tarvitsee vielä aikuista avukseen monissa asioissa. Esimerkiksi itsesäätelykyky on taaperoikäisellä vielä rajallinen, joten muskarin tuoksinassa on monesti rauhoittelu tarpeen. Lapsen kasvaessa ja taitojen karttuessa vanhemman rooli pienenee ja tutussa muskariympäristössä päästään harjoittelemaan itsenäistä toimimista tuttujen ryhmäläisten kanssa.

 

Jamkidsin taaperomuskarin työtapoja

Muskarin työtavat voidaan karkeasti karkeasti viiteen osa-alueeseen, joiden avulla työstetään edellä lueteltuja muskarin musiikillisia ja kasvatuksellisia tavoitteita:

  • soitto
  • laulu
  • liike
  • kuuntelu
  • taide-integraatio

Soittaminen on yksi tärkeimmistä muskarin työtavoista ja sen avulla harjoitellaankin usein aivan huomaamatta montaa eri asiaa yhtä aikaa. Yhteissoitto kehittää mm. lapsen kykyä kuunnella muita. Soittaessaan yhdessä muiden kanssa lapsi toimii vuorovaikutuksessa muiden soittajien kanssa. Lapsi oppii soittaessaan musiikillisten taitojen, kuten sykkeen ja dynamiikan lisäksi, myös vuorovaikutustaitoja.

Laulaminen ja loruttelu taas vahvistavat lapsen kielen ja puheen kehitystä. Taaperoikäisillä puheen kehitys on erityisen voimakasta ja lapsi oppii jopa useita sanoja päivässä. Laulaminen ja loruttelu aktivoivat aivoja, vaikka lapsi ei vielä osaisikaan itse puhua kunnolla. Onkin tärkeää, että lapselle lauletaan ja hänen kanssaan jutellaan, vaikka vastausta ei olisikaan odotettavissa. Laulamisen kuuleminen antaa lapselle mallin äänenkäytöstä. Ei ole niinkään väliä, onko aikuisen laulu puhdasta tai oikealla nuotilla laulettua, pääasia on että lapselle lauletaan. “Lapsen laulukyky ei pääse kehittymään, ellei hän saa kuulla laulamista. Lapsi, joka kuulee ympäristössään elävää laulamista, saa mallin äänen käyttämisestä laulaen, ja oppii helpommin laulamaan.” (Musiikki varhaiskasvatuksessa, Anne Lindeberg-Piiroinen & Inkeri Ruokonen)

Musiikkiliikunnalla tarkoitetaan kaikkea tanssia ja liikettä, jota muskarissa käytetään ilmentämään musiikkia. Musiikkiliikunnan avulla voidaan esimerkiksi oppia hahmottamaan musiikin muotoja. Myös musiikista tutut käsiteparit korkea/matala, hidas/nopea sekä hiljaa/kovaa, ovat konkreettisemmin ymmärrettävissä liikkeen kautta.

Muskaritunneilla kuuntelua käytetään usein osana rentoutumista, jolloin keskitytään rauhoittumiseen ja samalla aktivoidutaan kuuntelulle. Kuuntelukokemusta vahvistavat eri aistien tukeminen samanaikaisesti. Esimerkiksi höyhenillä kutittelu tai saippuakuplien katseleminen yhdessä kuullun musiikin kanssa voimistavat aistikokemusta, jättäen lapselle musiikillisen muiston rentouttavassa tunnelmassa yhdessä aikuisen kanssa. Ja kenestäpä ei olisi mukavaa rentoutua hetkeksi pitkän päivän jälkeen…

Tässäpä oli tämänkertainen lyhyt katsaus siihen, millaisia tavoitteita Jamkidsin muskareissa ja erityisesti taaperoiden muskareissa on. Mikäli tekstistä nousee jotakin ajatuksia tai keskusteltavaa, ole rohkeasti yhteydessä opettajiimme. Meille on tärkeää kuunnella teidän vanhempien toiveita!

Aurinkoista ja lempeää kevättä toivotellen,

Minna-ope