jamkids–blogi

Musiikkiliikunta lapsille

Laita lapsesi liikkumaan musiikkiliikunnalla! Liikunta on tärkeä osa terveellistä elämäntapaa, mutta lapsia voi joskus olla vaikea saada motivoitumaan. Onneksi on olemassa hauska tapa saada heidät liikkumaan: musiikin ja liikunnan yhdistäminen eli musiikkiliikunta! Tässä liikuntamuodossa yhdistetään fyysinen aktiivisuus ja musiikki, jotta liikunta olisi lapsille helpompaa ja hauskempaa.

Musiikkiliikunta lapsille - mitä ja miksi?

Liikunta on tärkeä osa kaikkia terveellisiä elämäntapoja, ja lapsille se on tapa oppia erilaisia liikeratoja ja taitoja sekä pitää hauskaa. Yksi parhaista keinoista saada lapset liikkumaan on musiikkiliikunta. Tässä liikuntamuodossa musiikki yhdistyy fyysisiin liikkeisiin, jolloin lapset voivat harrastaa liikuntaa ja pitää samalla hauskaa musiikin avulla.

Sen lisäksi, että musiikkiliikunta on lapsille hyvä tapa pysyä aktiivisena, on sillä myös muita etuja. Se auttaa lapsia kehittämään motorisia taitoja ja tasapainoa sekä oppimaan, kuinka musiikin syke on osa ihmisen kaikkea liikettä. Lisäksi se antaa heille mahdollisuuden luoda yhteyksiä uusiin ystäviin yhteisen liikkeen ja naurun kautta.

Liikunnallisen toiminnan ja musisoinnin avulla lapsi oppii sekä liikunnan että musiikin perustaitoja.

Jos siis etsit hauskaa tapaa saada lapsesi liikkeelle, kokeile musiikkiliikuntaa!

Fyysisen aktiivisuuden vaikutus lapselle ja kehitykselle

Fyysinen aktiivisuus on olennaisen tärkeää lasten terveyden ja kehityksen kannalta. Se auttaa heitä vahvistamaan luustoa ja lihaksia, parantamaan heidän koordinaatiokykyään ja lisäämään heidän energiatasoaan. Valitettavasti monet lapset eivät nykyään harrasta riittävästi liikuntaa. Lasten aktiivisempaan elämäntapaan kannustamiseksi on tärkeää ottaa käyttöön hauskoja ja mukaansatempaavia liikuntaharrastuksia, joita lapset harrastavat mielellään.

Musiikin hyödyt lapsen kehityksessä

Musiikin on todettu parantavan mielialaa ja vähentävän stressitasoa, joten sen sisällyttäminen lapsen liikuntarutiineihin voi olla hyödyllistä sekä lapsen mielenterveydelle että fyysiselle terveydelle. Kaikessa musiikissa ja liikkeessä yhteistä on syke ja rytmi, jotka tahdittavat lapsen jokapäiväisiä liikkeitä ja leikkejä. Liikkeen kautta opitut uudet asiat konkretisoituvat ja kehollistuvat lapsen musiikillisen kokemuksen aikana, joka vahvistaa opitun asian sisäistämistä.

Sen lisäksi, että musiikkiliikunta on miellyttävämpää kuin perinteiset liikuntamuodot, se tarjoaa ainutlaatuista sisältöä, joka on erityisen hyödyllistä lapselle. Musiikkiharjoituksiin liittyy esimerkiksi usein käsien ja jalkojen välistä yhteistyötä, mikä auttaa kehittämään lapsen motorisia taitoja ja silmä-käsi-koordinaatiota.

Sosiaalinen kanssakäyminen

Lisäksi musiikkiharjoitukset voivat tarjota mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ikätovereiden ja toimintaan osallistuvien aikuisten kesken. Ryhmässä toimiminen tarjoaa lapsille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja harrastaa samalla liikuntaa. Tämäntyyppinen sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeää ikätovereiden kanssa solmittavien suhteiden kehittymiselle. Jumppamuskari on turvallinen paikka harjoitella ryhmässä toimimista ja yhteisiä ohjeita ja sääntöjä.

Musiikkiliikunta lapsille tarjoaa monipuolisemman vaihtoehdon fyysiselle aktiivisuudelle

Kaiken kaikkiaan musiikin sisällyttäminen lapsen liikuntarutiineihin on hyvä tapa tehdä liikunnasta miellyttävämpää ja tarjota samalla kaikki säännölliseen liikuntaan liittyvät hyödyt. Musiikkiliikunta edesauttaa myös muun muassa motoristen taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä. Jos siis haluat, että lapsesi pysyy aktiivisena ja oppii samalla musiikin perustaitoja, harkitse musiikkiliikuntaa!