Jumppamuskari

Jumppamuskarissa lapsi tutustuu musiikin ja liikunnan maailmaan. Mukavan ja monipuolisen toiminnan ja ryhmässä musisoinnin avulla lapsi oppii sekä liikunnan että musiikin perustaitoja. Jumppamuskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

  • 2-3-vuotiaiden ryhmät toimivat lapsi-vanhempi -ryhminä. Aikuinen on näillä tunneilla myös aktiivinen osallistuja. 
  • 4-6-vuotiaiden ryhmissä lapset käyvät itsenäisesti

 

Opetuksesta ja tavoitteista

Tunneilla liikutaan, soitetaan, lauletaan, rytmitellään, lorutellaan, tasapainoillaan, kuunnellaan ja leikitään. Soittimina käytetään mm. rytmisoittimia, ukuleleja ja rumpuja. Liikuntavälineinä löytyy mm. vanteita, palloja, tasapainotyynyjä ja hernepusseja. Jumppamuskarin vauhdikas ohjelmisto koostuu niin tutuista kuin uusistakin lastenlauluista ja -loruista sekä hauskoista tansseista ja temppuradoista. 

Tavoitteena on tutustua liikunnan ja musiikin perusteisiin sekä saada kokemus yhdessä soittamisesta ja tekemisestä. Liikunnallisia perusteita ovat mm. motoriset taidot, eri alustoilla liikkuminen, liikkumisen eri tasot (matala-korkea, hidas-nopea) sekä perusliikkeet. Musiikillisia perusteita yhdistetään liikuntaan ja toisinpäin. Soittamisen, liikkumisen ja monipuolisten työtapojen kautta opitaan myös ryhmässä toimimista. 

Liikkuminen ja musisointi monipuolisesti musiikin tahdissa vahvistaa perussykettä, auttaa tutustumaan omaan kehoon ja sen liikeratoihin, kehittää karkea- ja hienomotoriikkaa, on apuna tunteiden käsittelyssä, ruokkii mielikuvitusta ja on iloista yhteistä tekemistä niin 2–3-vuotiaiden perheryhmänä kuin 4-6 -vuotiaan itsenäisenä harrastuksena. 

Jos sinulla on jotain toiveita opetukseen tai tuntien sisältöön  liittyen, niin käänny rohkeasti oman opettajan puoleen. Hän ottaa mielellään toiveita vastaan. Toki viestiä voi aina laittaa myös [email protected] -sähköpostiin.